Sochy

Cesta řemesel

CESTA  ŘEMESEL

...vede od vašeho domu k nám!

a nachází se na dohled od penzionu.

Soubor unikátních ručně vyrobených soch z přírodních materiálů.

           

  • řemeslná tradice vnímaná očima a rukama současných řemeslníků
  • tvořivé potěšení pro malé i velké návštěvníky
    

  • Cestou řemesel je nazvána naučná tematická stezka, která vzdává hold poctivému řemeslu - řemeslníkům, kteří si udržují každodenní radost z tvoření, mají důvěru ve své schopnosti, důvěru v přirozenost přírodních sil.

    

  • V Příběhu domu se dozvíte zajímavosti o vybraných řemeslech. Vysochaní řemeslníci úzce souvisí se stavbou domu a jeho zabydlováním.
  • Sochy řemeslníků vás seznámí s některými jejich dovednostmi. Dozvíte se něco z historie.

  • Součástí Cesty řemesel je osm symbolických pobídek, jak si umocnit prožitek z Cesty!
  • Řešení kvízových otázek vám přinese potěšení!
        

  • Cesta řemesel je součástí příjezdové cesty k našemu penzionu Na Bidýlku. 
  • Přijměte pozvání na návštěvu vyjádřené pár verši :)

Když srdcem hlavou rukama
řemeslníci tvoří,
nepřestanou být klukama,
ve kterých touha hoří...

Uchopit po svém tenhle svět,
dát věcem tvar a smysl,
tradici otců vyslyšet
a mít veselou mysl.

Poznejte Cestu řemesel
a kluky s jiskrou v očích.

Ti Vám napoví bez hesel,
proč z cesty neodbočit.

Jak pomocí hravých hejblátek
z kamene, kovu a dřeva
probudit radost, nabrat dech.
Nic víc tu není třeba.

.........

Buďte vítáni!

 


...


 

Martina Nováková, Poustka 1 Frýdlant, Tel. 721885592, info@nabidylku.com